Habari Mpya

More

From PO-RALG

More

Dashboards

Takwimu za Haraka

  • Kilometa za mraba = 3,893 Km sq
  • Idadi ya watu kwa Mujibu wa Sensa ya Watu na Makazi ya mwaka 2012 (Makadirio ya mwaka 2017) = 106,424 (121,806;Wanaume 58,526 Wanawake 63,280)
  • Tarafa = 1
  • Kata = 9
  • Vijiji = 11
  • Mitaa = 33
  • Vitongoji = 64
More Statistics